• Trust Taxi service een unieke samenwerking heeft met diverse geweldige taxibedrijven in het hele land en u daardoor deze Luchthaven service zo voordelig kan aanbieden, het geheim van elkaar gunnen van het werk waar u als klant direct baat bij heeft.

  Weet u dat?

  Trust Taxi service een unieke samenwerking heeft met diverse geweldige taxibedrijven in het hele land en u daardoor deze Luchthaven service zo voordelig kan aanbieden, het geheim van elkaar gunnen van het werk waar u als klant direct baat bij heeft.

 • Trust Taxi Service uw vlucht volgt en weet wanneer u land zodat uw chauffeur tijdig op u staat te wachten en vervolgens begeleid naar de wachtende taxi.

  Weet u dat?

  Trust Taxi Service uw vlucht volgt en weet wanneer u land zodat uw chauffeur tijdig op u staat te wachten en vervolgens begeleid naar de wachtende taxi.

 • Trust Taxi Service 24/7 beschikbaar is echter alleen op het reservering formulier via de website.

  Weet u dat?

  Trust Taxi Service 24/7 beschikbaar is echter alleen op het reservering formulier via de website.

 • Trust Taxi Service geen straat taxiís heeft en u dus sporadisch met ad-hoc werk kan helpen.

  Weet u dat?

  Trust Taxi Service geen straat taxiís heeft en u dus sporadisch met ad-hoc werk kan helpen.

Bereken hier je ritprijs

Voorwaarden

» VOORWAARDEN » van TrustTaxiService.NL

Op al het taxivervoer gereserveerd door tussenkomst van Trust Taxi Service
zijn de algemene voorwaarden voor taxivervoer van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer van toepassing. In afwijking of aanvulling op de KNV algemene voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Ritten.
Trust Taxi Service vervoerd en bemiddelt in de dienstverlening en brengt de uitvoering van de vervoerdienst soms ook onder bij geselecteerde taxibedrijven,de overeenkomst wordt gesloten tussen de klant/passagier en de geregistreerde chauffeur/onderneming, Trust Taxi Service draagt hierbij geen verantwoording. 


Aansprakelijkheid. 
Trust Taxi Service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist, is Trust Taxi Service niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door Trust Taxi Service. Trust Taxi Service houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Trust Taxi Service kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Derhalve heeft Trust Taxi Service geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding. 

Recht. 
Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

klachten. 
Iedere taxiondernemer moet beschikken over een klachtenregeling en zich aansluiten bij een geschillencommissie. Ontevreden klanten kunnen zich tot die commissie wenden als ze klachten hebben over de gang van zaken in en rond de taxi. Een klant kan bijvoorbeeld vinden dat hij of zij te veel heeft betaald of niet netjes is behandeld. Een geschillencommissie oordeelt niet over klachten over de bedrijfsvoering. Omdat een geschillencommissie in het belang is van zowel de branche als de klant, hebben KNV Taxi en de Consumentenbond gezamenlijk, met hulp van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Geschillencommissie Taxivervoer opgericht. Daarnaast is ook het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi opgericht. Hier kunnen klanten terecht die hun klacht niet bij de betreffende taxionderneming willen of kunnen indienen bij www.taxiklacht.nl 

Annuleren. 
Annuleren kan alleen tot maximaal 12 uur voor aanvang van de ritopdracht, per e-mail geldt hiervoor de dag/tijd vermeld op de reservering. 

Terugkomst op Schiphol. 
In geval van vertragingen kunt u er op rekenen dat wij deze nauwlettend in de gaten houden. Na aankomst op Schiphol dient u na landing, zo snel mogelijk uw mobiele telefoon aan te zetten zodat de betreffende chauffeur contact met u kan opnemen. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan dient u dat tijdig aan ons door te geven. 

Betalingswijze. 
Wij accepteren credit-cards zoals American Express, Visa, Eurocard Mastercard maar u kunt natuurlijk ook contant betalen. 

Privacy bescherming. 
Trust Taxi Service houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Trust Taxi Service uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen. 

Tot slot wensen alle medewerkers van Trust Taxi Service  U een goede reis. 

 

Volg ons op Twitter

Telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden van 08.00 uur t/m 22.00 uur. Bel dan op 0031 640 956 510